รายชื่อลูกค้า
sample

ทางเราดูแลลูกค้ามายาวนานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลกันตลอดไป เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า.


sample

 

 
ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการ Software คุณภาพจาก Phitsanulok IT
 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ใช้น้ำ 10,000 รายขึ้นไป
  เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผู้ใช้น้ำ 5,000 รายขึ้นไป
  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ผู้ใช้น้ำ 4,000 รายขึ้นไป
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
  เทศบาลตำบลบางนายศรี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  เทศบาลตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  เทศบาลตำบลท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  เทศบาลตำบลหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
  เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
  เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
  เทศบาลตำบลมาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง
  เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
  เทศบาลตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
  เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
  เทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
  เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
  เทศบาลตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
  เทศบาลตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา จ.ตาก
  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  เทศบาลตำบลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
  เทศบาลตำบลโคกสวาย อ.ชุมแสง จ.นครราชสีมา
  เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
  เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  เทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
  เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
  เทศบาลตำบลโพธิไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  เทศบาลตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
  เทศบาลตำบลบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
  เทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เทศบาลตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เทศบาลตำบลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อ.นาทม จ.นครพนม
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 4. ฯลฯ